Terminis preinscripció curs 23-24

Sol·licitud d’admissió i enviament de documentació: 1 d’abril 2023 a 30 juliol 2024.

Admissió ordinària: 1 de juliol de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de juliol de 2023.

Admissió extraordinària: 1 de setembre de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de setembre de 2023.

Termini matriculació curs 23-24 del 15 de juliol del 2023 al 3 d’octubre del 2024.

Calendari i horari

Edició 2024-2025

INICI CURS: 4/10/2024
FINAL CLASSES: 18/07/2025
LECTURA TREBALL FINAL DE MÀSTER: 15/12/2025
LLIURAMENT DEL PROJECTE O TREBALL D’INVESTIGACIÓ FINS AL: 15/12/25

HORARI I LLOC:

Les classes es faran a la Unitat docent de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Passeig Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat

DIVENDRES: De 9 a 13h i de 14 a 18h.

En cas de fer les classes en modalitat virtual es realitzaran mitjançant la plataforma Zoom