Terminis preinscripció curs 23-24

Sol·licitud d’admissió i enviament de documentació: 1 d’abril 2023 a 30 juliol 2024.

Admissió ordinària: 1 de juliol de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de juliol de 2023.

Admissió extraordinària: 1 de setembre de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de setembre de 2023.

Termini matriculació curs 23-24 del 15 de juliol del 2023 al 3 d’octubre del 2024.

Preinscripció i Matrícula

Places i criteris d’admissió

 • MASTER: 18 places.
 • POSTGRAU: 30 places

Criteris per a l’admissió dels alumnes::

La baremació del “currículum vitae” dels candidats segons els següents criteris::

 • Experiència professional:
  • Treball actual, remunerat o no, directament relacionat amb el tema
  • Treballs anteriors, remunerats o no, amb diferents funcions i directament relacionat amb el tema
 • Altres
 • Cursos relacionats amb el tema
 • Publicacions relacionades amb el tema
 • Doctorat relacionat
 • Tesis relacionada amb el tema.
 • Participació en conferencies, Seminaris, Congressos, etc, como ponent
Preinscripció

Terminis preinscripció per al curs 2023/24

Les places per al curs 2023/24 són obertes

Sol·licitud d’admissió i enviament de documentació: 1 d’Abril de 2022 a 31 Juliol 2023.

Admissió ordinària: Un cop feta la sol·licitud d’admissió i validada per la coordinació del curs i l’escola de postgrau de la UAB es resoldrà l’admissió de l’alumne amb la corresponent carta d’admissió i realització del primer pagament de la matrícula.

Admissió extraordinària: 1 de setembre 2023 a 19 d’Octubre de 2023.  Un cop feta la sol·licitud d’admissió i validada per la coordinació del curs i l’escola de postgrau de la UAB es resoldrà l’admissió de l’alumne amb la corresponent carta d’admissió i realització del primer pagament de la matrícula.

Preinscripción:

Un cop obertes  les inscripcions s’avisarà a tots els alumnes admesos per procedir a les mateixes.

MATRÍCULA PER AL CURS 2023-24

MÀSTER (CRÈDITS ETCS: 90)

REQUISITS D’ACCÉS: Llicenciatura o grau en Psicologia o Medicina. La coordinació valorarà altres estudis relacionats amb l’àmbit de la salut.
PREU: 7380 €
LLOC: Escola de Postgrau
PAGAMENT FRACCIONAT: Sí
Abans del 20/10/2023 2066,40€
Abans del 20/01/2024 1377,6€
Abans del 30/06/2024 3936€
DATES INSCRIPCIÓ: Obertes 1/04/23

DIPLOMA DE POSTGRAU (CRÈDITS ETCS: 45)

REQUISITS D’ACCÉS: Llicenciatura o grau en Psicologia o Medicina. La coordinació valorarà altres estudis relacionats amb l’àmbit de la salut.
PREU: 3690 €
LLOC: Escola de Postgrau
PAGAMENT FRACCIONAT: Sí
Abans del 20/10/2022: 2160 € (60%)
Abans del 31/12/2022: 1440 € (40%)
DATES INSCRIPCIÓ: Per concretar

Curs 1: VALORACIÓ DIAGNÒSTICA EN PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL (CRÈDITS ECTS: 6)

REQUISITS D’ACCÉS: Estudis relacionats amb l’ àmbit de la salut. A valorar per la coordinació de la diplomatura.
PREU: 492€
LLOC: Escola de Postgrau
PAGAMENT FRACCIONAT: No
DATES INSCRIPCIÓ: Per concretar

Curs 2: NEUROBIOLOGIA DELS TRASTORNS PSICOPATOLÒGICS (CRÈDITS ECTS: 6)

REQUISITS D’ACCÉS: Estudis relacionats amb l’ àmbit de la salut. A valorar per la coordinació de la diplomatura.
PREU: 492 €
LLOC: Escola de Postgrau
PAGAMENT FRACCIONAT: No
DATES INSCRIPCIÓ: Per concretar

Curs 3: TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT I DE LA CONDUCTA (CRÈDITS ECTS: 10)

REQUISITS D’ACCÉS: Estudis relacionats amb l’ àmbit de la salut. A valorar per la coordinació de la diplomatura.
PREU: 820 €
LLOC: Escola de Postgrau
PAGAMENT FRACCIONAT: No
DATES INSCRIPCIÓ: Per concretar

Curs 4: TRASTORNS EMOCIONALS A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (CRÈDITS ECTS: 10)

REQUISITS D’ACCÉS: Estudis relacionats amb l’ àmbit de la salut. A valorar per la coordinació de la diplomatura.
PREU: 820 €
LLOC: Escola de Postgrau
PAGAMENT FRACCIONAT: No
DATES INSCRIPCIÓ: Per concretar

Curs 5: INTERVENCIONS TERAPÈUTIQUES EN PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL (CRÈDITS ECTS: 10)

REQUISITS D’ACCÉS: Estudis relacionats amb l’ àmbit de la salut. A valorar per la coordinació de la diplomatura.
PREU: 820 €
LLOC: Escola de Postgrau
PAGAMENT FRACCIONAT: No
DATES INSCRIPCIÓ: Per concretar