Terminis preinscripció curs 23-24

Sol·licitud d’admissió i enviament de documentació: 1 d’abril 2023 a 30 juliol 2024.

Admissió ordinària: 1 de juliol de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de juliol de 2023.

Admissió extraordinària: 1 de setembre de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de setembre de 2023.

Termini matriculació curs 23-24 del 15 de juliol del 2023 al 3 d’octubre del 2024.

Presentació

La psiquiatria infantil I juvenil és, a quasi tots els països de la Comunitat Econòmica Europea una especialitat reconeguda i que implica tant l’existència de càtedres com de cursos d’especialitat, i al mateix temps plans específics d’assistència sanitària.  Això és degut a les característiques biològiques evolutives de l’organització mental tant en l’aspecte de l’adaptació com en el de l’aprenentatge.  També l’organització familiar i social en general al voltant de la patologia del nen i l’adolescent imprimeixen a l’exercici d’aquesta especialitat d’unes característiques ben definides i diferencials.

El Màster/Postgrau de neuropsiquiatria i psicologia de la infància i de l’adolescència té com a finalitat formar professionals afins a la Salut Mental Infanto-Juvenil en la prevenció, el diagnòstic i el tractament psiquiàtric i psicològic dels problemes dels infants, els adolescents i les seves famílies. 

Des d’un enfocament de conceptes basat en “la medicina basada en l’evidència” es pretén portar a terme una formació teòrica per a la consolidació i ampliació de coneixements prèviament adquirits als Graus universitaris. S’ofereix un nivell avançat en coneixements teòrics actualitzats i es pretén oferir recursos per dur a terme un bon exercici professional en l’àrea de coneixement en la qual es desenvolupa l’alumne.

La finalització completa dels estudis permet a l’alumnat obtenir el títol: Diploma de Màster en neuropsiquiatria i psicologia de la infància i l’adolescència. Universitat Autònoma de Barcelona.

Dirigit a Professionals afins a la Salut Mental Infanto-Juvenil

Graduats en Medicina
Especialistes en Psiquiatria
Especialistes en Pediatria
Graduats en Psicologia
Especialitats afins a la Salut Mental Infanto-Juvenil (a valorar per la coordinació del curs).