Terminis preinscripció curs 23-24

Sol·licitud d’admissió i enviament de documentació: 1 d’abril 2023 a 30 juliol 2024.

Admissió ordinària: 1 de juliol de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de juliol de 2023.

Admissió extraordinària: 1 de setembre de 2023. Resolució de l’admissió: 20 de setembre de 2023.

Termini matriculació curs 23-24 del 15 de juliol del 2023 al 3 d’octubre del 2024.

Programa de pràctiques professionals

L’alumne ha de portar a terme al llarg del curs un mínim de 800 hores de formació pràctica (cinc hores diàries durant quatre dies a la setmana, deu mesos a l’any) certificades i avaluades convenientment pel centre.   

Pràctiques als centres corresponents,

 • Amb els tutors assignats.
 • Assistència obligatòria.
 • Els alumnes es constitueixen en equips de treball per a fer primeres visites, segones visites, estudis psicodiagnòstics, entrevistes, psicoteràpies (sota supervisió), etc.

Cada tutor, qualificarà als alumnes sota els següents aspectes:

 • assistència
 • interès
 • motivació a la diversificació d’aprenentatge
 • preparació real
 • progrés obtingut

Centres de pràctiques:

 • SANT JOAN DE DÉU
  • Unitats d’hospitalització psiquiàtrica
  • Consultes externes.  Unitats especialització clínica (ÍTACA)
  • Urgències / Unitat de Crisi
  • CSMIJ Alt Penedès
  • CSMIJ Cornellà
  • CSMIJ Garraf
  • CSMIJ Granollers
  • CSMIJ Mollet
  • HOSPITAL DE DIA Garraf
  • HOSPITAL DE DIA per a adolescents Granollers
  • HOSPITAL DE DIA per a adolescents Mollet
  • UNITAT TERAPÈUTICA ACOMPANYA’M
 • INAD PARC DE SALUT MAR
  • CSMIJ Sant Martí Sud
  • CSMIJ La Mina